Folosește lupa pentru a descoperi cele mai mici detalii. Observați aspectul tineresc al subiectului, netezimea mâinilor și caracteristicile rafinate ale feței.